Naslovna  Sjeverna Dalmacija    -      Vodice  


Kultura i kulturna dogadanja u Vodiceu Kultura

       hhhhhh
Akvarij i muzej pomorske tradicije

zdravstvena ponuda u Vodiceu Zdravstvo

Privatna ordinacija dentalne medicine Mirko Ajdučić, dr. med. dent. zdravstvena je ustanova utemeljena na višegodišnjem iskustvu, znanju i stalnome stručnom usavršavanju. Utemeljitelj i voditelj je Mirko Ajdučić,dr. med. dent., rođen u Šibeniku gdje završava osnovnu i srednju školu, Fakultet dentalne medicine završio je u Zagrebu. Dobitnik je rektorove nagrade za najbolji znanstveni rad na temu „Pojava keratinizacije kod razvojnih cista čeljusti“. Kontinuirano se stručno usavršava u zemlji i inozemstvu, a područje posebnog interesa čini dentalna implantologija s protetikom.
MA - dental studio
Dodaj Vodice ponuda usluga to Facebook Dodaj Vodice ponuda usluga to StumbleUpon Dodaj Vodice ponuda usluga to Reddit Vodice ponuda usluga  Digg this Vodice Tweet this!